Villa Amalias (Atina, Yunanistan): Devlet, ele geçirilmiş ve örgütlenmiş mekanları ani baskınlarla terörize etme hedefini bir kez daha gösterdi

Villa Amalias, 22 yıldan beri Heyden ve Acharnon sokağındaki binasında faaliyet göstermektedir. Şidmiye dek yüzlerce politik ve kültürel faaliyet (konserler, tiyatro oyunları, çeşitli gösteriler) düzenlenen mahalle, kâr amaçlı satış, güç ve mülkiyet kavramlarına karşı çıkan bir kültürün yerleştiği mekâna dönüşmüştür. Otorite karşıtı/anarşist harekete karşı yapılan sayısız günlük saldırının ardından, ekonomik ve politik otoriteye ait antisosyal güçlerin hareketi, yalnızca mainstream medya ve Naziler tarafından belirlenmekte olan gündem bağlamındaki kamuya açık tartışmaları kısıtlayarak ve politik partilerin dışında kalan örgütlenmiş faaliyetleri engelleyerek susturmak istedikleri anlaşılmaktadır.

Athens Indymedia’nın yayınladığı habere göre, mahalledeki 8 yoldaş göz altına alınmış ve bina, devletin baskı unsurları tarafından aranmaya başlamıştır. Binanın karşısındaki Acharnon Sokağı’nda, şimdiden 200 kişi toplanmıştır. [..Daha fazla bilgi]